“Sleutelscènes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen, verbeeld in miniatuurvorm”

3-9-2019

“Sleutelscènes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen, verbeeld in miniatuurvorm”

In 2019 en 2020 vieren we dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd.

Brabant Remembers vertelt bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen, waarin een levens veranderende keuze centraal staat.

Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één.

Deze verhalen vormen het uitgangspunt voor een Brabant breed programma en de (inter)nationale campagne Brabant Remembers.

Samen met gemeenten en partners zijn deze verhalen vertaald naar een innovatief cultureel programma in 2019-2020, met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken.

Om alle verhalen te verbinden, te verbeelden en toegankelijk te maken voor een breed publiek heeft Social designer Rocco Verdult uit Eindhoven het concept van de STILLLEVENS bedacht.

 

STILLLEVEN is een collectie van 75 maquettes, gemaakt door Studio Rocco Verdult. Hiermee loopt het publiek letterlijk om het verhaal heen en krijgt zo de kans geven vanuit verschillende perspectieven naar een sleutelscène te kijken die het verhaal kenmerkt.

De collectie bestaat voornamelijk uit witte objecten wanneer de scène zich overdag afspeelt. De scènes in het donker en in de nacht zijn zwart. Slechts de hoofdrolspelers in de scène worden gekleurd om daarmee het publiek te gidsen en een houvast te bieden.

Zodoende wordt de menselijke kant van elk verhaal centraal gesteld en krijgt het publiek de kans zelf te interpreteren, te fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen.

Het publiek kan vervolgens voor zichzelf bepalen om het feitelijke verhaal te gaan lezen of om hierover met anderen in gesprek te gaan.

 

Voor Valkenswaard is het verhaal ‘Jullie zijn vrij!’ geselecteerd, rondom het thema ‘Vrijheid’.

In juni 1944 landden geallieerde troepen op de Normandische kust. In rap tempo bevrijdden zij Parijs. Daarna volgden Brussel en Antwerpen. Op 11 september bereiden de Engelsen de Nederlandse grens bij Valkenswaard. In de nabij gelegen dorpen werd iedereen flink nerveus. Zoals in Borkel & Schaft waar de postbode zich haastte het goede nieuws rond te bazuinen.

Download hier het hele verhaal

 

Een sleutelscene uit dit verhaal is vorm gegeven in een STILLLEVEN.

Dit STILLEVEN is te bezichtigen tijdens de expositie ‘Expo Liberation Valkenswaard en Waalre’ van zaterdag 14 t/m zaterdag 21 september van 11:00 tot 20:00 uur in de leeszaal van de bibliotheek in Cultuurcentrum De Hofnar, de Hofnar 10 in Valkenswaard. De toegang is gratis.

Naast het STILLLEVEN zijn er talrijke objecten, unieke foto’s en filmbeelden te zien die rechtstreeks verband houden met de Tweede Wereldoorlog in Valkenswaard en buurdorp Waalre.

Let op: Op 16 en 17 september zijn er afwijkende openingstijden.